Rediger

Storegabet Blandakor

Hovedkategori:
Kunst og kultur
Underkategorier:
Sangkor

Storegabet blandakor er Lillesands gla'kor!
Glad sang, lett jazz, musicals og evergreens er favoritt-repertoaret,
og vi vil gjerne dele sanggleden med så mange som mulig!

Kornavnet "Storegabet" er valgt med omhu:
Det geografiske Storegabet er betegnelsen på det brede hovedinnløpet til Lillesand havn

Postadresse
Postnummer 4790
Poststed Lillesand
E-post Send e-post til Yngvar.ellingsen@arendal.vgs.no
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Yngvar Ellingsen Leder 48998736
Dagfrid Aasen Sekretær 99262048
Mette Harberg Kasserer 47294066

Kart

Se større kart