Rediger

Stiftelsen Meta Hansens Hus

Hovedkategori:
Kunst og kultur
Underkategorier:

Stiftelsens formål er å eie og forestå driften av Meta Hansens hus, ved å leie og låne ut lokaler til variert kulturell aktivitet. Virksomheten skal ikke ha som formål å gi stiftelsen økonomisk vinning.

Postadresse Bergstø 34
Postnummer 4790
Poststed Lillesand
E-post Send e-post til perlia@broadpark.no
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Per Erik Lia Leder 91384821
Gunnhild Dalsmo Kontaktperson, Mand & onsd kl 19-21 90244211
Lene Thygesen Styremedlem 92641591
Jarle Blix Styremedlem 91170171

Kart

Se større kart