Rediger

Naturvernforbundet i Lillesand

Hovedkategori:
Friluft og natur
Underkategorier:
Naturvern

Formål: Fremje naturglede, naturkunnskap og naturvern. Fast tilbud: Arbeide med plansaker. Lage opplevelsesturar til rike naturområder. For alle i kommunen. Gratis. Annonseres i Lillesandsposten og Naturlos. Vere vakthund mot øyding av natur.

Postadresse Sundet
Postnummer 4780
Poststed Brekkestø
E-post Send e-post til jstalsett@gmail.com
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Jorunn Årstøl Stålsett Leder 90663191

Kart

Se større kart