Rediger

Lillesand og Birkenes Jeger- og Fiskerforening

Hovedkategori:
Interesseorganisasjon
Underkategorier:
Jakt og fiske

Hovedorganisasjon: NJFF Krets: Aust Agder

Lillesand Jeger- og Fiskerforening ble stiftet i 1989. I 2003 skiftet foreningen navn til Lillesand og Birkenes Jeger- og Fiskerforening (LBJFF), og Birkenes kommune ble dermed innlemmet i foreningens virkeområde.

Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og drives i henhold til NJFF's formål og mønstervedtekter.

Foreningen arbeider for å ivareta jakt- og fiskeinteressene ved å være en aktiv organisasjon som arbeider for å sikre en bærekraftig høsting av vilt og fiskeressursene. Videre har foreningen som formål å arbeide for økt allmenn forståelse av jakt og fiske og for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.

Postadresse Postboks 166
Postnummer 4792
Poststed Lillesand
E-post Send e-post til post@ljff.org
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Tor Martin Buene Leder 91570960
Roy Mikkelsen nestleder 91101772
Rune Glamsland Skytterutvalgleder 91593505
Finn Jarle Nielsen Fiskeutvalgleder 91663294
Marius Maalen Ungdomskontakt 95074937

Kart

Se større kart