Rediger

Lillesand Sanitetsforening

Hovedkategori:
Humanitært arbeid
Underkategorier:
Velferd

Formål: N.K.S. arbeider for: Kvinnehelse - Barn og unge - Eldre - Beredskap - Forskning og utvikling - sykdomsbekjempelse (reumatisme, kreft og psykiske lidelser) - Nødhjelpsarbeid i utlandet - Oseoprase. Fast tilbud: Møtedag første tirsdag i måneden kl. 1900 i Sanitetehuset, Skolegt. 10. Kontingent: Kr 150,- pr år. Motto: Omsorg i nærmiljøet.

Besøker Lillesand Bo- og Aktivitetssenter.  Har ansvar for Eldresenteret 11 ganger i året med mat og bingospill.  Har utdeling av blomster til eldre til jul.  Alle får blomster til fylte 80 år.  Lager fastelavensris,gir penger til formål og Mental Helse, samt Karis Jul.

Postadresse Fjordgt. 17
Postnummer 4790
Poststed Lillesand
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer 28502131720
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Astrid Thomassen Leder 37270625
Liv Kristensen 37270190
Svanhild Nilsen 37271319

Kart

Se større kart