Rediger

LOT`s Seniorgruppe

Hovedkategori:
Friluft og natur
Underkategorier:
Naturvern

LOT’s Seniorgruppe er en selvstyrt gruppe under LILLESAND OG OMEGN TURISTFORENING. Gruppa består av pensjonister i alderen 60 til 90 år, som drar på fotturer i skog og mark i området Lillesand/ Birkenes/ Kristiansand.

Seniorgruppa går turer hver onsdag med start fra Røde Kors-huset kl. 11.00.
Kontakt Johan Chr. Gunnufsen på 917 83 508 for mer informasjon.

Rusletur for de med funksjonsnedsettelser. Turer fra Røde Kors huset hver tirsdag fra kl 11. Kontakt Berit Haus Olsen på tlf. 979 56 200

Postadresse Engekjerr 4
Postnummer 4790
Poststed Lillesand
E-post Send e-post til reforbes@broadpark.no
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Reidun Forbes Leder 93600324

Kart

Se større kart