Rediger

Justøy Bygdelag

Hovedkategori:
Velforeninger
Underkategorier:

Velforening for alle som bor på Justøya. Eier av Justøy Grendehus.

Formålet med bygdelaget er i følge statuttene "å samle innbyggere på Justøy om felles oppgaver og interesser, berike det sosiale og kulturelle liv, og fremme bygdemiljø."

Postadresse v/Odd Steindal, Hammervold
Postnummer 4780
Poststed Brekkestø
E-post Send e-post til os@lillesand.kommune.no
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Odd Steindal Leder 90837610/37261607

Kart

Se større kart