Rediger

Høvåg søndagsskole

Hovedkategori:
Religion og livssyn
Underkategorier:
Søndagsskole

Hver søndag kl. 11.00-12.30 (med unntak av søndager hvor det er familiegudstjenester/familiemøter og ferier - se kalenderen).

0-3 år: Samlingsstund
Barnepass/lek.

4-8 år: Sprell levende
Sang, drama, andakt, gruppesamtale lek, aktiviteter og noe å bite i.

9-14 år: SR (Søndagsringen)
Glidende overgang fra Sprell levende til SR etter avtale med foreldre.
Bibelfilm, samlingsstund/samtale/aktiviteter, playstation m.m.

Første del av søndagsskolen er barna sammen med de voksne på søndagsmøtet på bedehuset.

Søndager det er gudstjeneste, kan barna møte opp i kirka kl 11.00. Første del av gudstjenesten er lagt opp for barna. Etter 10-15 minutter går barna samlet over til bedehuset hvor søndagsskolen holdes. Det vil alltid være voksne i bedehuset som kan ta imot barna fra kl 11.00.

Postadresse Hæstad
Postnummer 4770
Poststed Høvåg
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Elisabeth Isaksen Leder 988 68 337

Kart

Se større kart