Rediger

Høvåg Museums- og historielag

Hovedkategori:
Historie
Underkategorier:

Lagets formål: Museumsdrift av: Høvåg Museum, gårds- og skipperhus på Vesterhus m/lite uthus for en båt. Isefjær Mølle Kornbrekke sag på Glastad Potetkjelleren på Hæstad Gamle Hellesund skolemuseum Museumsbygningene er åpne for omvisning efter nærmere avtale. Ellers har vi åpne arrangementer, se annonser i dagspressen. Historielaget samler stoff for sporadiske utgivelser av hefter og lokalhistorie. Mesteparten av det innsamlede stoff ligger i påvente av at Lillesand kommune bevilger nok penger til å gi ut Bygdebok for Høvåg, Vestre Moland og Lillesand. Bygdebok må bli tredelt: 1. Gårds- og ættesoge 2. Næringsliv og kommunikasjon 3. Kulturlivet: Kirke, skole og kulturaktiviteter. Se forøvrig Høvåg Museums- og Historielags Årsberetninger som hvert år sendes til Lillesand Kommune.

Postadresse
Postnummer 4770
Poststed Høvåg
E-post Send e-post til Halvard.vesterhus@gmail.com
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Halvard Vesterhus Leder 97197729

Kart

Se større kart