Rediger

Eineråsen Vel

Hovedkategori:
Velforeninger
Underkategorier:

Ivareta beboernes interesser overfor kommunale og andre offentlige myndigheter. Rydding i nærmiljøet. Samling/fest for beboerne. Opprustning av lekeplasser.

Postadresse Eineråsen 8
Postnummer 4790
Poststed Lillesand
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Håvard Dahl Leder 48215370

Kart

Se større kart