Rediger

Civitan Club Lillesand

Hovedkategori:
Humanitært arbeid
Underkategorier:

Civitan er en frivillig organisasjon med klubber over hele verden og er politisk og religiøst nøytral, Det finnes både herreklubber, blandaklubber og dameklubber. Vi arbeider spesielt for  eldre og  psykisk utviklingshemmede. Vårt  Motto: "For en bedre samfunnsånd". CIVITANklubbene på Agder samarbeider også om diverse prosjekter, som f.eks. IDRETT MOT RUS.  I Lillesand er Civitan-Klubben for damer. Vi har møter i Senteret for eldre 1. og 3. tirsdag i mnd. Vi  arrangerer fester for psykisk utviklingshemmede ungdommer og turer/fester for de eldre. Vi har også bingokvelder på Sjømannshjemmet 1 gang i måneden. For å finansiere våre aktiviteter arrangerer vi loppemarked på våren og Høstmarked i november.

Postadresse
Postnummer 4790
Poststed LILLESAND
E-post Send e-post til cclillesand@civitan.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 20
Kontonummer 00
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Anne Brit Beisland Leder 90517596

Kart

Se større kart