Skattelistene legges ut

Eiendomsskattekontoret i kommunen legger ut skattelisten senest 28. februar 2019.

Dette er en liste over faste eiendommer i kommunen, og viser eiendomsskattetaksten, skattesats m.m., og hvor mye eiendomsskatt eier må betales for den enkelte eiendom.

Listen ligger ute i minst 3 uker for den som måtte ønske å se på den. Det ligger også papirutskrift på Lillesand rådhus, kommunetorget.
Før 1. mars sender også kommunen ut skatteseddel til skattyter/eier.
Nærmere informasjon finner du på skatteseddelen, eller på kommunens hjemmeside.

(velg Bolig, eiendom og teknisk –
Eiendom og teknisk – eiendomsskatt – og velg aktuell tjeneste ute i høyremenyen).

Eiendomsskattekontoret

Skattelister til offentlig ettersyn:
Bolig
Fritid
Landbruk
Næring og energianlegg
Tomter og diverse
Unntak

Eiendomsskatt - retningslinjer

Publisert
25.02.2019
Sist endret
25.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker