Revidert forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn på avløpsanlegg.

Formannskapet i Lillesand har i møte 30.10.2019 vedtatt å sende forslag til revidert forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn på avløpsanlegg til høring.

I medhold av forvaltningsloven § 37 er ovennevnte forskrift lagt ut til høring. Det forhåndsvarsles samtidig om mulige endringer.

Høringsfrist 20.12.19

Høringsdokumenter 

Høringsdokumentene kan også fås i papirutgave på Kommunetorget på Lillesand rådhus

Publisert
01.11.2019
Sist endret
01.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker