Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Offentlig høring – arkivsak 18/ 1026

Rådmannen har i sak nr. 18/1026 fremmet et forslag til ny revisjon av lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Lillesand kommune ut til offentlig høring, jf lov av 16. mars 2012 nr 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16. Ny revisjon av lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Lillesand kommune inneholder en del endringer, som har blitt detaljert i en konsekvensutredning som følger som et vedlegg.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til enhet for teknisk forvaltning, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Evt. uttalelser/merknader sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Frist: 12.12.2018. Mrk: sak 18/1026


Endringsgrunnlag og konsekvenser
Ny revisjon av forskrift for vann og avløpsgebyrer i Lillesand kommune

Publisert
29.10.2018
Sist endret
25.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker