Kunngjøring av rammeavtaler for vinterdrift

Lillesand Kommune har kunngjort konkurranse for vinterdrift av kommunale veier 2019 – 2024.

 Kunngjøringen og dokumenter ligger på
www.doffin.no. Søk på Doffin referanse :2019-317999

Publisert
22.08.2019
Sist endret
07.10.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker