Endring i forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk

Lillesand bystyre vedtok i møte 27.4.16, sak 047, å endre forskrift 2007-02-14-183 i punkt om salgstider for alkoholholdig drikk.

Forskriften som trådte i kraft 01.05.16, lyder nå:

1. I medhold av alkoholloven § 3-7 annet avsnitt kan salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol skje fra

- kl. 08.00 til kl. 20.00 mandag – fredag samt dagen før Kristi Himmelfartsdag,

- kl. 08.00 til kl. 18.00 dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.


2. Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

Lillesand, 2.5.16
Arne Thomassen
ordfører

Publisert
02.05.2016
Sist endret
20.05.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker