Postliste

Siden 2015 så administreres endel tjenester for Lillesand kommune, av Birkenes kommune. Dette gjelder tjenester knyttet til oppmåling og geodata, eiendomsskatt, skog- og jordbruk, og miljøforvaltning.

Hvis du som innbygger i Lillesand kommune har en sak knyttet til disse tjenestene, så vil du finne saken på Innsyn på hjemmesiden til Birkenes kommune:

Innsyn Birkenes kommune.

Annen korrespondanse ligger som før på Innsyn i Lillesand kommune.

Innsyn Lillesand kommune.

Publisert
02.09.2015
Sist endret
16.09.2019