Digitalt valgkort

Stemmeberettigede i alle forsøkskommunene får en SMS med lenke til valgkortet.

Valgkortet sendes ut 5. august, og velgerne får SMS samtidig.

Lenken i SMS viser til digitale postkasser for velgere som benytter Digipost eller E-boks. De som ikke har opprettet en digital postkasse får valgkortet sitt på en personlig side på valg.no. Alle velgerne må logge seg på via ID-porten for å få valgkortet sitt.

Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får du valgkortet på papir via brevpost.

I valglokalet brukes strekkoden på valgkortet til å finne velgeren i manntallet. Dette gjøres ved hjelp av en håndskanner, og gjøres på samme måte for valgkort både på papir og digitalt.

Det er Valgdirektoratet som er ansvarlig for utsendelsen av valgkort. Valgdirektoratet og DIFI dekker alle kostnader i forbindelse med løsningen.

Slik bruker du valgkortet

Du får som sagt en SMS med en lenke. Du åpner denne lenken og kommer til pålogging for ID-porten. Du logger deg på ID-porten som du vanligvis gjør, og når du er pålogget kommer du automatisk til valgkortet ditt. Du kan enten ta et bilde av dette, eller logge deg på når du kommer til valglokalet.

Dersom du tar bilde er det viktig at du får med strekkoden som finnes på valgkortet. Det er denne valgmedarbeiderne trenger.

Det er lurt å ha valgkortet klart før du kommer til urnen. Du kan vise valgkortet som et bilde, eller være innlogget og ha valgkortet klart på mobiltelefonen.

Du må ikke ha valgkortet med deg for å stemme, men det sparer deg for tid. Husk legitimasjon.

18 kommuner deltar i forsøk

Lillesand kommune deltar i et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort. Valgdirektoratet har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å gjennomføre et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort ved valget 2019.

Målene for forsøket er:

  • At flere velgere får valgkortet sitt
  • At valgkortet blir mer tilgjengelig for velgerne
  • En reduksjon i kostnader til produksjon og distribusjon, og mindre bruk av papir
  • Økt innsikt i bruk av valgkort

Totalt 18 kommuner rundt om i landet deltar i forsøket; Bergen, Bodø, Fredrikstad, Færder, Gjøvik, Gloppen, Grimstad, Hamar, Hå, Lillesand, Skaun, Skien, Stjørdal, Tromsø, Ulstein, Vadsø, Vanylven og Vågan. Det betyr at rundt 550 000 velgere får valgkortet digitalt.

Evaluering

I etterkant av valget gjennomføres en evaluering av forsøket. Evaluering blir todelt, med spørreundersøkelse til valgansvarlige og valgmedarbeidere i forsøkskommunene, samt en egen undersøkelse rettet mot et utvalg av velgere som har mottatt digitalt valgkort. Andre evalueringsformer baserer seg på manntallssøk i det elektroniske administrasjonssystemet (EVA) for forsøkskommunene, sammenlignet med valgene i 2015 og i 2017.

Mer informasjon:

Plakat digitalt valgkort.pdf

Informasjon elektronisk valgkort.pdf

Publisert
12.07.2019
Sist endret
13.08.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker