Godkjenning av jaktvald i Lillesand kommune

Kunngjøring av vedtak

Lillesand viltnemnd har i møte den 21.06.2011 med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 11 fattet vedtak om å godkjenne følgende vald for jakt på hjortevilt og/eller bever:
Godkjenning av valdKartvedlegg
Kvåse Storvald Kart VN 03-11
Vestre Vallesverd Kart VN 04-11
Tunnelkameratene Storvald Kart VN 05-11
Glamsland Storvald Kart VN 06-11
Prestegårdsskogen/Storemyr Kart VN 07-11
Heldal Kart VN 08-11
Flørenes Kart VN 09-11
Åkerøya/Furøya Kart VN 10-11
Høvåg Storvald Kart VN 11-11
Ribe Kart VN 12-11
Natvig Kart VN 13-11
Tronderøyene Kart VN 14-11
Sangereid/Kosvik Kart VN 15-11
Songe/Glamsland Kart VN 16-11
Ydderstad Kart VN 17-11
Eigeland Kart VN 18-11
Trøe Kart VN 19-11
Stendal/Kornbrekke Kart VN 20-11
Fjelldal Kart VN 21-11
Glastad/Østre Vallesverd Kart VN 22-11
Justøya Kart VN 23-11

Viltnemndas vedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jamfør forskriftens § 18 og forvaltningsloven kapittel VI.

Klagen framsettes skriftlig til Fylkesmannen og sendes Lillesand kommune ved naturforvalter, postboks 23, 4791 Lillesand eller postmottak@lillesand.kommune.no innen 29. juli 2011.

Naturforvalter

Publisert
28.06.2011
Sist endret
05.02.2013

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker