Viltnemnda

Lillesand viltnemnd har ansvaret for viltforvaltning i kommunen.

De viktigste oppgavene til viltnemnda er:

  •  tildeling av fellingstillatelser
  • behandling av bestandsplaner for elg og hjort
  • organisere ettersøk ved skadet vilt
  • disponere det kommunale viltfondet

Det avholdes tre-fem årlige møter i Lillesand viltnemnd. Vedtaksmyndighet innenfor viltnemndas ansvarsområder i enkeltsaker er i stor grad delegert til administrasjonen, ved Naturforvalter.

Publisert
03.12.2010
Sist endret
02.03.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker