Stemmestyrene

Stemmestyrene
Stemmekrets:Leder:Nestleder:
Sentrum Finn Bergkirk Nils Martinius Justvik
Høvåg Ingebjørg Ribe Rudihagen Eva Winge Hæstad
Publisert
23.04.2013
Sist endret
19.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker