Møter og protokoller 2019

2019
Møtedato Klokkeslett Møtested Dokumenter
28.01.19 15:15 Møterom Justøya, Rådhuset Møteprotokoll 
18.03.19 15:15 Møterom Justøya, Rådhuset Møteprotokoll 
29.04.19 15:15 Møterom Justøya, Rådhuset  
03.06.19 15:15 Møterom Justøya, Rådhuset  
26.08.19 15:15 Møterom Justøya, Rådhuset Møteprotokoll 
28.10.19 15:15 Møterom Justøya, Rådhuset Møteprotokoll 
18.11.19 15:15 Møterom kantina, Rådhuset  
25.11.19 15:15 Møterom kantina, Rådhuset  
Publisert
11.12.2018
Sist endret
31.10.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker