Møter og protokoller 2018

2018
Møtedato Klokkeslett   Møtested Dokumenter 
22.01.18 15:15  Møterom Sandsmyra  
26.02.18 15:15   Møterom Sandsmyra  Møteprotokoll
16.04.18 15:15   3. etasje Rådhuset  Møteprotokoll
07.05.18 15:15 Møterom sandsmyra Møteprotokoll
04.06.18 15:15   Møterom Sandsmyra Møteprotokoll 
27.08.18 15:15   3. etasje Rådhuset

Saksliste
Møte avlyst

08.10.18 15:15   3. etasje Rådhuset  Møteprotokoll 
05.11.18 15:30 Møterom Sandsmyra Møteprotokoll 
19.11.18 15:15  3. etasje Rådhuset  Møteprotokoll
Publisert
19.12.2017
Sist endret
21.11.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker