Møter og protokoller 2017

Ungdomsrådet 2017
 Tidspunkt Klokkeslett   Møtested  Dokumenter
17.01.17  08:30-10:00 3. etasje Rådhuset Møteprotokoll
10.03.17 08:30-10:00 3. etasje Rådhuset Møteprotokoll
24.04.17 12:30-14:00 3. etasje Rådhuset Møteprotokoll
29.05.17 14:00-16:00 3. etasje Rådhuset Møteprotokoll
30.10.17 15:00-18:00 3. etasje Rådhuset Møteprotokoll
20.11.17 15:15-16:45 3. etasje Rådhuset Møteprotokoll
18.12.17 15:15 3. etasje Rådhuset
Publisert
19.01.2017
Sist endret
22.11.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker