Medlemmer

Lillesand Ungdomsråd 2018/2019:

Møglestu vgs:
Jona Lie 2STB ( leder)
Astrid Kristin Larsen 3 YFA ( vara for nestleder)
Vara:
Mikkel Nathaniel Aadalen Johanessen 2STB
Nora Fredheim Olsen 1HOA


Borkedalen skole:
Nora Blekastad Sundsvold
Lars Meidell Andenæs (vara)

Høvåg skole:
Maren Aga Svendsen fra 10.trinn
Ane Sofie Lien fra 8.trinn
Julianna Svaleng Arntzen fra 6.trinn
Vara: Emilie Trondsen Sheppard

Tingsaker skole:
Sebastian Ohrvik 6b
Vara:  May Irene Taraldsvik 6b

Brentemoen skole:
Vilde Unander 6 trinn
Christian Ommundsen 6 trinn.

Lillesand ungdomsskole:
Emma Haugevik Andersen 10.trinn
Tuva Schenk 10.trinn
Ragnhild Sofie Nygård 10.trinn. 
Vara: Mathias Ekse-Gundersen 8.trinn

 

Publisert
29.11.2016
Sist endret
09.10.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker