Barne- og ungdomsrådet

Lillesand ungdomsråd ble opprettet gjennom et vedtak i bystyret 12.04.00. 

Lillesand ungdomsråd skal være et talerør for barn og unge i Lillesand kommune, de er høringsorgan for politiske saker som berører barn og unge, og skal gi råd og innspill til kommuneadministrasjonen i saker som er av betydning for barn og unge. Det er partipolitisk uavhengig.

Ungdommens pris deles ut hvert år av ungdomsrådet.

Publisert
14.06.2010
Sist endret
12.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Kommunale virksomheter