Medlemmer

 

Trafikksikkerhetsutvalget 2015 - 2019

  Medlemmer Varamedlemmer
Politisk valgt Kari Erdvik - leder (H) Leiv Per Olsen (Pp)
Politisk valgt   Espen Hovda (V)
     
Publisert
07.12.2010
Sist endret
26.10.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker