Medlemmer

Råd for funksjonshemmede
 MedlemVara
Politisk oppnevnt Jon Røthe -
leder (Ap)
Torild Haustreis (Ap)
Politisk oppnevnt Siren Thorvaldsen -
nestleder (H)
Rune Håkedal (H)
 Politisk oppnevnt Turid Jacobsen (KrF) Marit Govertsen (Pp)
 Mental Helse Grethe Bygland Ellinor Phil
 NHF John Tore Kolstad  
 NHF Bjørn Harald Pedersen  
 NFU Viggo Håkedal  
 MS-forbundet Leif Sylta  
Publisert
12.07.2010
Sist endret
01.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker