Planutvalget

Kommuneloven § 10

Planutvalget er et fast utvalg oppnevnt med hjemmel i kommuneloven § 10. Utvalget skal forestå oppgaver etter den til enhver tid gjeldende plan- og bygningslov.

Planutvalget innstiller til bystyret i forslag til reguleringsplaner og kommunedelplaner for bestemte områder. Det fatter vedtak i enkelte prinsipielle saker etter delegert myndighet fra bystyret.

Publisert
14.06.2010
Sist endret
02.03.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker