Møter og protokoller 2017

2017
Møtedato Klokkeslett Møtested Dokumenter
27.02.17 13:00 Møterom kantina, Rådhuset

Møteinnkalling

Protokoll

 03.04.17  13:00 Høvåg bo- og aktivitetssenter

Møteinnkalling

Vedlegg

Protokoll

02.05.17 13:00 Møterom kantina, Rådhuset

Møteinnkalling og vedlegg

18.09.17 13:00 Møterom kantina, Rådhuset

Møteinnkalling
Vedlegg

Protokoll

30.10.17 12:00 LIBIR IKS, Birkelandsveien 167, 4790 Lillesand

Møteinnkalling

Protokoll

11.12.17 13:00 Møterom kantina, Rådhuset

 Møteinnkalling

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

Publisert
21.02.2017
Sist endret
14.12.2017

Kontaktinformasjon

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark) har funksjonen som sekretær for kontrollutvalget.

Kontaktperson for Lillesand kommune er:  

Alexander Etsy Jensen

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark)
PB. 788 Stoa
4809 Arendal.
Tlf.: 91 82 75 45
e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

 

Nyttige lenker