Møter og protokoller 2017

2017
Møtedato Klokkeslett Møtested Dokumenter
16.03.17 16:15

Rådhuset, møterom Julebauen,
3. etasje 

 

Møteinnkalling

Møteprotokoll

19.06.17 17:00 Rådhuset, møterom Julebauen,
3. etasje 

Møteinnkalling

Møteprotokoll

12.07.17  16:00 Rådhuset, møterom Julbauen

Møteinnkalling

Møteprotokoll

29. 08.17 15:00 Rådhuset

Møteinnkalling

Møteprotokoll

10.11.17 16:00 Rådhuset

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Publisert
10.03.2017
Sist endret
13.03.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker