Medlemmer

 Medlemmer av klagenemnd for perioden 2015 - 2019

Faste medlemmer Personlig vara
Cecilie Pedersen Hille (H) - leder Kjetil Hovde (H)
Bjørn Nordli (A) Svein Tore Aanonsen (A)
Øyvind Andresen Skeie (Frp) Andreas Brovig (Krf)
Publisert
09.12.2010
Sist endret
27.09.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker