Klagenemnda

Forvaltningsloven § 28 

Skal behandle klager på enkeltvedtak som ikke følger regler etter særlovgivning hvor det gjerne er fylkesmannen som er klageinnstans. Nemnden er en vedtaksinstans.

Sekretær: Britt Ragnhild Berg

Publisert
14.06.2010
Sist endret
02.03.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker