Møter og protokoller 2017

Eldrerådet 2017
Tidspunkt Klokkeslett Møtested Dokumenter
24.01.17 kl. 10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteprotokoll
14.03.17 kl. 10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter

Møteinnkalling

Møteprotokoll

25.04.17 kl. 10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter

Møteinnkalling

Møteprotokoll

06.06.17 kl. 10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter

Møteinnkalling

Møteprotokoll

29.08.17 kl. 10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteprotokoll
29.09.17 kl. 10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter  
30.10.17 kl. 10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteprotokoll 
21.11.17 kl. 10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter  Møteprotokoll
Publisert
02.12.2016
Sist endret
18.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker