Møter og protokoller 2016

Eldrerådet 2016
Tidspunkt  Klokkeslett Møtested   Dokumenter
 26.01.16  kl.10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter

Protokoll

 01.03.16  kl. 10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter Innkalling
Protokoll
Interpellasjon - Fysioterapi
Interpellasjon - Kapasitet i kommunens institusjonsomsorg
 11.04.16  kl.10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter

Møteinnkalling
Protokoll

 31.05.16  kl. 10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteinnkalling
Protokoll
 30.08.16  kl. 10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteinnkalling
Protokoll
 04.10.16  kl. 10.00  Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteinnkalling 
Protokoll

 31.10.16

kl. 10.00 Lillesand bo- og aktivitetssenter

Møteinnkalling

Protokoll

 22.11.16

 kl 10:00  Lillesand bo- og aktivitetssenter  Møteinnkalling
Protokoll
Publisert
14.12.2015
Sist endret
11.12.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker