Møter og protokoller 2015

Eldrerådet 2015
Tidspunkt  Klokkeslett Møtested   Dokumenter
 02.02.2015  kl. 09.30 Lillesand bo- og aktivitetssenter

Møteinnkalling

Protokoll

 16.03.2015  kl. 09.30 Lillesand bo- og aktivitetssenter

Møteinnkalling

Protokoll

 27.04.2015  09.30 Lillesand bo- og aktivitetssenter

Møteinnkalling

Protokoll

 08.06.2015  09.30 Lillesand bo- og aktivitetssenter 

Møteinnkalling

Protokoll

 31.08.2015  09.30  Lillesand bo- og aktivitetssenter

 Møteinnkalling

Protokoll

 28.10.2015  10.00  Lillesand bo- og aktivitetssenter

 Møteinnkalling
Protokoll

 23.11.2015  10.00  Lillesand bo- og aktivitetssenter

 Møteinnkalling
Protokoll

 

Publisert
27.01.2015
Sist endret
18.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker