Medlemmer

Medlemmer av Eldrerådet
OrganisasjonMedlemmer Varamedlemmer

Brukerrepresentant
Lillesand pensjonistforening

Gerd Meyer-Hansen Øyvind Johansen
Brukerrepresentant
Lillesand pensjonistforening
Odd Johannessen - nestleder Tor Weatherstone
Brukerrepresentanter   Astrid Svendsen
Politisk valgt Anne Rød Moen - leder (H) Gunvald H. Jonassen (Frp)
Politisk valgt Thor Olav Govertsen (Pp) Arnt Helleren (Pp)
Politisk valgt Bergljot Siring (MDG) Per Erik Lia (SV)
Publisert
13.07.2010
Sist endret
07.09.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker