Eldrerådet

Eldrerådslova § 1

I hver kommune skal det være et Eldreråd som blir valgt av kommunestyret for valgperioden. (Lov 8.11.91 nr 76.)

Flertallet av  medlemmene skal være alderspensjonister. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådet kan også selv ta opp saker som gjelder eldres situasjon i kommunen.

Publisert
14.06.2010
Sist endret
26.10.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid) hvor det ikke er nærliggende å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker