Godtgjøring til folkevalgte

Bystyret har vedtatt et reglement vedrørende godtgjørelser og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte.

Reglementet gjelder godtgjørelse til medlemmer av faste utvalg, komiteer, styrer og råd oppnevnt av bystyret. Vedtatt av Lillesand bystyre 29.08.07 i bysak 96/07 (jfr. senere revisjoner).

Publisert
14.06.2010
Sist endret
14.09.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid) hvor det ikke er nærliggende å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker