Ordførers uke

 Ordførers ukeplan i uke 2 – foreløpig
 

Mandag 7. januar
11.15 - Møte rådmann vedrørende diverse prosjekter
16.30 - AU møte Agder Høyre
19.00 - Møte i resolusjongruppa Agder Høyre

Tirsdag 8. januar
08.00 - Møte i valgkomiteen angående suppleringsvalg
09.00 - Gjennomgang av kunstgress saken
15.00 - Politisk ledelse møter administrativ ledelse for å sette sakslista for neste møterunde
19.00 - Styremøte i Lillesand Høyre

onsdag 9. januar
09.00 - Møte med politisk ledelse i Arendal kommune
13.00 - Møte med nyetablerer

torsdag 10. januar
17.00 - Møte i valgkamputvalget for Agder Høyre

Fredag 11. januar
09.00 - Ekstraordinært formannskapsmøte
13.00 - Kommune og NAV møter Asko Agder

Søndag 13. januar
12.00 - Felleskonferanse Høyre


Ordførers ukeplan i uke 3 - foreløpig

Mandag 14. januar
09.00 - Felleskonferanse og sentralstyremøte Høyre
17.00 - Redaksjonskomité møte Agder Høyre
18.00 - Fylkesstyremøte Agder Høyre

Publisert
14.06.2010
Sist endret
07.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker