Ordførers uke

Ordførers ukeplan i uke 42

Mandag 15. oktober
08.30 - Forhandling om etablering på Gaupemyr
10.00 - Seminar om romfolket og mulighet for å etablere arbeidsplasser i Romania
14.30 - Møte skateklubben
16.30 - Arbeidsutvalget i Agder Høyre har møte

Tirsdag 16. oktober
09.00 - Rettsaken om kunstgressbanen
15.30 - PA møte
17.00 - Grunneiermøte

Onsdag 17. oktober
09.00 - Formannskapsmøte
13.30 - Ordførerkonferanse
17.30 - Sørlandstinget

Torsdag 18. oktober
09.00 - Rettsaken fortsetter med befaring i Holta

Fredag 19. oktober
11.00 - Styringsgruppen i ATP har møte for å revidere planen
14.00 - Møte i nominasjonskomiteen i Lillesand Høyre

Søndag 21. oktober
16.00 - TV aksjonen 2018

 

Publisert
14.06.2010
Sist endret
15.10.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker