Bystyremøter direkte

Når det holdes bystyremøter vil disse bli overført direkte (se under) via hjemmesiden til kommunen. Dere har også mulighet å se opptak av tidligere bystyremøter. Målet er at innbyggerne i kommunen enklere skal kunne ta del i de demokratiske prosessene.

Lillesand kommune benytter seg av en ekstern tjeneste for å overføre bystyremøtene på Internett. Tidligere opptak oppbevares også hos denne leverandøren.

Klikk her for å se bystyremøtet 13. februar kl 17

Klikk her for å se bystyremøtet 12. desember kl 14

Klikk her for å se bystyremøtet 5. desember kl 17

Klikk her for å se bystyremøtet 24. oktober kl 17

Klikk her for å se bystyremøtet 12. september kl 17

Klikk her for å se bystyremøtet 20. juni 2018 kl 17

Klikk her for å se tidligere opptak (før juni 2018)

Publisert
17.04.2013
Sist endret
13.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker