Strategisk plan for bredbåndsutbygging

Lillesand kommune har hatt en positiv befolkningsvekst over lang tid, og har en gunstig geografisk plassering midt i Agderbyen. Tilgjengelighet til en god bredbåndsinfrastruktur er viktig for å være attraktiv som bo- og arbeidskommune, og bredbåndsutbyggi

Kommunen får mange henvendelser fra innbyggere, hytteeiere, bedrifter og organisasjoner som mangler et godt nok bredbåndstilbud. I tillegg legger den tekniske utviklingen i samfunnet opp til at det kreves større kapasitet på dataoverføring og høyere hastigheter for å kunne utføre og ta del av tjenester via internett.

Deler av kommunen vil være aktuell for kommersiell utbygging, hvor bredbåndsleverandørene allerede har planer. Erfaringen tilsier at interesse fra innbyggere og bedrifter har mye å si for hvilke områder leverandørene velger å bygge ut.

Det er i utgangspunktet ikke en lovpålagt kommunal oppgave å forestå utbygging av bredbånd til private husstander eller bedrifter, men kommunen vil kunne ta en koordinerende rolle i en slik sammenheng og bidra til god samordning.

Rådmannens stab har på bakgrunn av dette utarbeidet en strategisk plan for bredbåndsutbygging som vil kunne bidra til raskere bredbåndsutbygging, med mål om at hele kommunen skal ha et høyhastighetstilbud senest 2023.

Les planen her.

Publisert
22.02.2016
Sist endret
22.02.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker