Plan for bredbåndsutbygging

Lillesand kommune ønsker å bidra til økt bredbåndsutbygging i kommunen.

Bystyret har vedtatt Strategisk plan for bredbåndsutbygging med en rekke konkrete strategier for å sikre at hele kommunen har tilbud om høyhastighetsbredbånd senest 2023.

Tilgjengelighet til en god bredbåndsinfrastruktur er viktig for å være attraktiv som bo- og arbeidskommune, og bredbåndsutbygging er en viktig del av samfunnsutviklingen. Det er i utgangspunktet ikke en lovpålagt kommunal oppgave å forestå utbygging av bredbånd til private husstander eller bedrifter, men kommunen ønsker her å kunne ta en koordinerende rolle.

Den 25. mai 2016 lanserte vi en bredbåndsportal, hvor innbyggere, bedrifter og organisasjoner kan melde inn ønsker om bedre bredbånd. Kommunen har blant annet jevnlige møter med bredbåndsutbygginger og bidra til samordning av innspill.

I menyen til venstre finner du noen valg knyttet til vårt strategiske arbeid med bredbåndsutbygging.

Publisert
22.02.2016
Sist endret
01.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker