Kulturminne- og museumsplan for Lillesand kommune

Planprogram til temaplan til høring - Arkivsak 16/51

Helse-, kultur- og velferdsutvalget vedtok i sak 006/17 å legge planprogram for kulturminne- og museumsplan 2019-2023 (temaplan) ut til høring, med følgende merknader:

  • Historielagene oppfordres til å si i fra om sin ønskede deltakelse i prosjekt- og referansegrupper.
  • Temaene fra den eksisterende kulturvern- og museumsplanen vurderes tatt inn i den nye kulturminneplanen.

Frist for innspill til planprogrammet er 27.03.2017.

Innspill sendes til: postmottak@Lillesand.kommune.no eller Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand. merkes med Kulturminne- og museumsplan for Lillesand kommune (Arkivsak 16/51).

Aktuelle dokumenter:

Planprogram kulturminne- og museumsplan

Publisert
29.01.2017
Sist endret
29.01.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker