Deler av Lofthusveien ved Møglestu

Detaljregulering melding om vedtak - arkivsak: 15/3148 -

Lillesand bystyre har i møte 16.11.2016, sak nr. BS-140/16 vedtatt Detaljregulering for deler av Lofthusveien ved Møglestu jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Planforslaget, med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse er også tilgjengelig i Kommunetorget på Rådhuset.
 
Planen omfatter to eiendommer øverst i Lofthusveien hvor det reguleres for etablering av snuplass på eiendommene.

Evt. klage på vedtaket sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Klagefrist: 14.12.2016

Aktuelle dokumenter i saken:

Publisert
21.11.2016
Sist endret
05.11.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker