Hyttefelt Øygarden/ Vallesverd Felt A

Melding om vedtak av detaljregulering – arkivsak: 13/2783

Lillesand bystyre har i møte 08.02.2017 vedtatt Detaljregulering for hyttefelt Øygarden/Vallesverd felt A, BS-002/17, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Reguleringsplan legger til rette for utvidelse av hytteområde og utvidelse av bryggeanlegg.


Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen medrettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring. 
 
Klagefrist er: 10.03.2017.

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesandkommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Pb. 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 23.03.2019.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Sjekkliste barn og unges interesser

Alle merknader samlet

Vedtaksbehandling

Publisert
13.02.2017
Sist endret
05.11.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker