Hyttefelt Øygarden/ Vallesverd Felt A

Melding om vedtak av detaljregulering – arkivsak: 13/2783

Melding om vedtak

Lillesand bystyre har i møte 08.02.2017 vedtatt Detaljregulering for hyttefelt Øygarden/Vallesverd felt A, BS-002/17, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Reguleringsplan legger til rette for utvidelse av hytteområde og utvidelse av bryggeanlegg.


Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen medrettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring. 
 
Klagefrist er: 10.03.2017.

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesandkommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Pb. 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 23.03.2019.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Sjekkliste barn og unges interesser

Alle merknader samlet

Vedtaksbehandling

Publisert
13.02.2017
Sist endret
20.11.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker