Høvåg sentrumsområde

Detaljregulering melding om vedtak - arkivsak 14/2905

Lillesand bystyre har i møte 16.11.2016, sak nr. BS-139/16 vedtatt  detaljregulering for Høvåg sentrumsområde jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Planforslaget, med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse er også tilgjengelig i kommunetorget på Rådhuset.
 
Planen inneholder områder for bolig, barnehage, næring m.m.
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunetorget, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.
 
Evt. klage på vedtaket sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Klagefrist: 14.12.2016

Aktuelle dokumenter i saken:

 

 

Publisert
22.11.2016
Sist endret
20.11.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker