Næpetrøveien

Detaljregulering – Arkivsak: 16/2782 - Melding om vedtak

Lillesand bystyre har i møte 18.10.2017, sak nr. BS-095/17 vedtatt Detaljregulering for Næpetrøveien jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen inneholder områder for bolig og legger til rette for en ny bolig samt forhold rundt garasjer og boder på eiendommene.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdeling for plan, Lillesand rådhus, tlf: 37 26 15 00.

Eventuelle klager på vedtaket sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand. Klagefrist: 20.11.2017

Bestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Sjekkliste barn og unges interesser
Innspill til oppstart samlet
Innspill til offentlig ettersyn samlet med kommentarer

Publisert
23.10.2017
Sist endret
18.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker