Brekkekjær pensjonat

Melding om vedtak detaljregulering – Arkivsak: 16/2114 –

Lillesand bystyre har i møte 15.11.2017, sak nr. BS-121/17 vedtatt detaljregulering for Brekkekjær pensjonat jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen inneholder hovedsakelig fritidsbebyggelse og kombinert formål med bolig samt tilhørende infrastruktur.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf: 37 26 15 00.

Evt. klage på vedtaket sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Klagefrist:  15.12.2017

Illustrasjonsplan
Kotetabell
Planbeskrivelse
Plankart 
Tidsvindu
Fargekart
Bestemmelser
Høringsuttalelser

 

Publisert
20.11.2017
Sist endret
18.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker