Vardeheia hytteområde - Flørenes

Melding om endret plangrense reguleringsarbeid


Melding om fastsatt planprogram

Planprogram for Vardeheia ble fastsatt av Bystyret 29.03.2017. Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Aktuelle dokumenter:
Vedtak
Planavgrensing
Fastsatt planprogram
Oppsummerte merknader med kommentarer


Melding om endret plangrense reguleringsarbeid

Varslingsbrev med justert plangrense

Publisert
18.08.2016
Sist endret
20.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker